So sánh quyền tài trợ

LỢI ÍCH

BẠCH KIM (VND 100,000,000)

VÀNG (VND 60,000,000)

BẠC (VND 30,000,000)

I. Quảng bá hình ảnh của nhà tài trợ tại hội nghị.
1. Không gian triển lãm tại hội thảo (vị trí premium). 14,000,000
2. Không gian triển lãm tại hội thảo. 10,000,000
3. Logo của nhà tài trợ sẽ được quảng bá trong khu vực ăn trưa. 8,000,000
4. Logo của nhà tài trợ sẽ được quảng bá trong khu vực tea break (vị trí premium). 8,000,000
5. Logo của nhà tài trợ sẽ được quảng bá trong khu vực tea break. 6,000,000
6. Logo đưa vào CD của VISTACON và kết nối vào website của nhà tài trợ. 2,000,000
7. Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trong cuốn nội dung VISTACON. 2,000,000
8. Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trong cuốn hướng dẫn chương trình VISTACON. 2,000,000
9. Nguyên trang quảng cáo trong cuốn Nội Dung VISTACON. 6,000,000
10. Nguyên trang quảng cáo trong cuốn hướng dẫn chương trình VISTACON. 4,000,000
11. Logo của nhà tài trợ sẽ có mặt trong phông nền VISTACON. 10,000,000
12. Logo của nhà tài trợ sẽ có mặt trong các standee của VISTACON. 6,000,000
13. Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên 2 băng rôn của VISTACON. 6,000,000
14. Brochure của nhà tài trợ sẽ được đặt trong 200 túi hội nghị. 4,000,000
II. Quảng bá hình ảnh nhà tài trợ tại Việt Nam qua các phương tiện truyền thông.
1. Được phát biểu trong buổi họp báo và cơ hội được cơ quan truyền thông phỏng vấn tại buổi họp báo. 10,000,000
2. Được đài truyền hình phỏng vấn tại hội nghị. 3,000,000
3. Được cảm ơn trong lời phát biểu của ban tổ chức tại hội nghị và họp báo. 5,000,000
4. Được giới thiệu lên sân khấu nhận quà tặng từ ban tổ chức tại hội nghị. 5,000,000
5. Logo xuất hiện trên 01 trang quảng cáo VISTACON trên Echip. 2,000,000
6. Xuất hiện tên và logo trong thông cáo báo chí gửi đến đại diện các cơ quan truyền thông. 3,000,000
III. Quảng bá hình ảnh nhà tài trợ trên trang chủ của VISTACON và tạp chí LogiGear.
1. Logo nhà tài trợ có mặt trên tất cả các trang của website VISTACON. 6,000,000
2. Logo nhà tài trợ trên 2 kỳ của tạp chí LogiGear sẽ được chuyển đến cộng đồng IT và kiểm thử phần mềm toàn cầu. 6,000,000
3. Nguyên trang quảng cáo trong 2 kỳ trên tạp chí LogiGear (sẽ được chuyển đến cho hơn 7000 độc giả của cộng đồng IT và kiểm thử phần mềm trên toàn cầu). 12,000,000
4. Nguyên trang quảng cáo trong 1 kỳ trên tạp chí LogiGear. 6,000,000
5. Nửa trang quảng cáo trong 1 kỳ trên tạp chí LogiGear. 3,000,000
119,000,000 77,000,000 65,000,000
IV. Miễn phí vé tham dự hội nghị VISTACON. 10 vé (VND 60,000,000) 5 vé (VND 30,000,000) 3 vé (VND 18,000,000)
179,000,000 107,000,000 83,000,000 Tổng cộng