VISTACON 2013 - Cơ hội tài trợ

BẠCH KIM

1. TÀI TRỢ BẠCH KIM

Số lượng: 02

Trị giá: 100,000,000 VND / 1 nhà tài trợ

I. Quảng bá hình ảnh của nhà tài trợ tại hội nghị.

 • Không gian triển lãm: kích thước 1.5m x 2m, được trang bị một bàn và hai ghế.
 • Thương hiệu của nhà tài trợ sẽ được quảng bá trong khu vực ăn trưa (9X13 cm logo và câu khẩu hiệu trên mỗi bàn ăn).
 • Thương hiệu của nhà tài trợ sẽ được quảng bá trong khu vực tea break (9X13 cm logo và câu khẩu hiệu trên mỗi bàn tea break).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ được đưa vào CD của VISTACON (200 ấn phẩm) và kết nối vào website của nhà tài trợ.
 • Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trong cuốn nội dung VISTACON (logo có kích thước 3 x 3cm).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trong cuốn hướng dẫn chương trình VISTACON (logo có kích thước 2 x 2cm).
 • Nguyên trang quảng cáo trong cuốn Nội Dung VISTACON (1 trang khổ A4).
 • Nguyên trang quảng cáo trong cuốn hướng dẫn chương trình VISTACON (1 trang khổ A5).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ có mặt trong phông nền VISTACON (3 phông nền cho hội nghị và họp báo: logo có kích thước 20 x 20cm).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ có mặt trong các standee của VISTACON (8 standee trong buổi họp báo và hội nghị: 7 x 15cm).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên các 2 băng rôn của VISTACON (20 x 20cm). Các băng rôn này sẽ được đặt tại cổng chính của họp báo & hội nghị.
 • Brochure của nhà tài trợ sẽ được đặt trong 200 túi hội nghị (brochure do nhà tài trợ cung cấp).

II. Quảng bá hình ảnh nhà tài trợ tại Việt Nam qua các phương tiện truyền thông.

 • Được phát biểu trong buổi họp báo và cơ hội được cơ quan truyền thông phỏng vấn tại buổi họp báo.
 • Được đài truyền hình phỏng vấn tại hội nghị.
 • Được cảm ơn trong lời phát biểu của ban tổ chức tại hội nghị và họp báo.
 • Được giới thiệu lên sân khấu nhận quà tặng từ ban tổ chức tại hội nghị.
 • Logo xuất hiện trên 01 trang quảng cáo VISTACON trên Echip.
 • Xuất hiện tên và logo trong thông cáo báo chí gửi đến đại diện các cơ quan truyền thông.

III. Quảng bá hình ảnh nhà tài trợ trên trang chủ của VISTACON và tạp chí LogiGear.

 • Logo nhà tài trợ có mặt trên tất cả các trang của website VISTACON trong 1 năm.
 • Logo nhà tài trợ trên 2 kỳ của tạp chí LogiGear sẽ được chuyển đến cộng đồng IT và kiểm thử phần mềm toàn cầu.
 • Nguyên trang quảng cáo trong 2 kỳ trên tạp chí LogiGear ( 1 trang kích thước letter) (sẽ được chuyển đến cho hơn 7000 độc giả của cộng đồng IT và kiểm thử phần mềm trên toàn cầu).

IV. 10 vé tham dự hội nghị trị giá 60,000,000 VND.

 
VÀNG

2. TÀI TRỢ VÀNG

Số lượng: 03

Trị giá: 60,000,000 VND/ 1 nhà tài trợ

I. Quảng bá hình ảnh của nhà tài trợ tại hội nghị.

 • Không gian triển lãm: kích thước 1.5m x 2m, được trang bị một bàn và một ghế.
 • Hình ảnh của nhà tài trợ sẽ được quảng bá tại khu vực diễn ra tea-break (logo có kích thước 5 x 6cm).
 • Quảng bá hình ảnh của nhà tài trợ trong CD của VISTACON (200 CD) và kết nối đến trang chủ của nhà tài trợ.
 • Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trong cuốn nội dung VISTACON (logo có kích thước 3 x 3cm).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trong cuốn hướng dẫn chương trình VISTACON (logo có kích thước 2 x 2cm).
 • Nguyên trang quảng cáo trong cuốn hướng dẫn chương trình VISTACON (1 trang khổ A5).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ có mặt trong phông nền VISTACON (2 phông nền cho hội nghị và họp báo: logo có kích thước 20 x 20cm).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ có mặt trong các standee của VISTACON (8 standee trong buổi họp báo và hội nghị: 7 x 15cm).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên các băng rôn của VISTACON (20 x 20cm). Các băng rôn này sẽ được đặt tại cổng chính của hội nghị.

II. Quảng bá hình ảnh nhà tài trợ tại Việt Nam qua các phương tiện truyền thông.

 • Được cảm ơn trong lời phát biểu của ban tổ chức tại hội nghị và họp báo.
 • Được giới thiệu lên sân khấu nhận quà tặng từ ban tổ chức tại hội nghị.
 • Logo xuất hiện trên 01 trang quảng cáo VISTACON trên Echip.
 • Xuất hiện tên và logo trong thông cáo báo chí gửi đến đại diện các cơ quan truyền thông.

III. Quảng bá hình ảnh nhà tài trợ trên trang chủ của VISTACON và tạp chí LogiGear.

 • Logo nhà tài trợ có mặt trên tất cả các trang của website VISTACON trong 1 năm.
 • Logo nhà tài trợ trên tạp chí LogiGear sẽ được chuyển đến cộng đồng IT và kiểm thử phần mềm toàn cầu.
 • Nguyên trang quảng cáo trong 1 kỳ trên tạp chí LogiGear (1 trang kích thước letter) (sẽ được chuyển đến cho hơn 7000 độc giả của cộng đồng IT và kiểm thử phần mềm trên toàn cầu).

IV. 5 vé tham dự hội nghị trị giá 30,000,000 USD.

 
BẠC

3. TÀI TRỢ BẠC

Số lượng: 04

Giá trị: 30,000,000 VND/ 1 nhà tài trợ

I. Quảng bá hình ảnh của nhà tài trợ tại hội nghị.

 • Không gian triển lãm: kích thước 1.5m x 2m, được trang bị một bàn và hai ghế.
 • Quảng bá hình ảnh của nhà tài trợ trong CD của VISTACON (200 CD) và kết nối đến trang chủ của nhà tài trợ.
 • Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trong cuốn nội dung VISTACON (logo có kích thước 3 x 3cm).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trong cuốn hướng dẫn chương trình VISTACON (logo có kích thước 2 x 2cm).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ có mặt trong phông nền VISTACON ( 3 phông nền cho hội nghị và 01 tại họp báo: logo có kích thước 20 x 20cm).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ có mặt trong các standee của VISTACON (8 standee trong buổi họp báo và hội nghị: 7 x 15cm).
 • Logo của nhà tài trợ sẽ xuất hiện trên các băng rôn của VISTACON (20 x 20cm). Các băng rôn này sẽ được đặt tại cổng chính của hội nghị.

II. Quảng bá hình ảnh nhà tài trợ tại Việt Nam qua các phương tiện truyền thông.

 • Được cảm ơn trong lời phát biểu của ban tổ chức tại hội nghị và họp báo.
 • Được giới thiệu lên sân khấu nhận quà tặng từ ban tổ chức tại hội nghị.
 • Logo xuất hiện trên 01 trang quảng cáo VISTACON trên Echip.
 • Xuất hiện tên và logo trong thông cáo báo chí gửi đến đại diện các cơ quan truyền thông.
III. Quảng bá hình ảnh nhà tài trợ trên trang chủ của VISTACON và tạp chí LogiGear.
 • Logo nhà tài trợ có mặt trên tất cả các trang của website VISTACON trong 1 năm.
 • Logo nhà tài trợ trên 2 kỳ tạp chí LogiGear sẽ được chuyển đến cộng đồng IT và kiểm thử phần mềm toàn cầu.
 • 1/2 trang quảng cáo trong 2 kỳ trên tạp chí LogiGear (1/2 trang kích thước letter) (sẽ được chuyển đến cho hơn 7000 độc giả của cộng đồng IT và kiểm thử phần mềm trên toàn cầu).

IV. 3 vé tham dự hội nghị trị giá 18,000,000 VND.

 
TÀI TRỢ TỪNG PHẦN

4. TÀI TRỢ TỪNG PHẦN

No Hạng mục Mô tả Chi phí (VND)
1

Logo trên website (trong 1 năm).

Kích thước 100 x 100 pixels tại tất cả các trang trên website www.vistacon.vn.

6,000,000
2

Không gian triển lãm dành cho nhà tài trợ Premium.

1 khu vực (1 bàn, 2 ghế) Lưu ý: Chi phí cho mỗi ngày.

14,000,000/2 ngày
3

Không gian triển lãm dành cho nhà tài trợ khác.

2 khu vực (1 bàn, 2 ghế) Lưu ý: Chi phí cho mỗi ngày.

10,000,000/2 ngày
4

Logo nhà tài trợ trên sách tài liệu VISTACON.

logo kích thước 3 x 3cm.

2,000,000
5

Nguyên trang quảng cáo trên sách tài liệu VISTACON.

Kích thước: A4.

6,000,000
6

Logo nhà tài trợ sách hướng dẫn chương trình VISTACON.

Kích thước 2 x 2 cm.

2,000,000
7

Nguyên trang quảng cáo trên sách hướng dẫn chương trình VISTACON.

Kích thước A5.

4,000,000
8

Logo trên Băng rôn.

20 x 20 cm.

6,000,000
9

Logo trên phông nền (4 phông nền: 3 trong buổi hội nghị, 1 trong họp báo ).

20 x 20 cm.

10,000,000
10

Logo trên poster của VISTACON (6 poster xung quanh Majestic) trong buổi họp báo và 2 ngày hội nghị.

kích thước áp phích: 1x1m.

6,000,000
11

Tài trợ ăn trưa.

Logo và khẩu hiệu nhà tài trợ 9 x 13cm sẽ được trưng bày tại khung quảng cáo trên bàn tiệc trưa.

4,000,000/bữa trưa (có 2 bữa trưa)
12

Logo tại khu thực hành.

Logo và khẩu hiệu nhà tài trợ 9 x 13cm sẽ được trưng bày tại mỗi bàn máy vi tính ở khu vực thực hành.

4,000,000
13

Logo nhà tài trợ trên túi xách VISTACON.

Kích thước 3 x 3cm.

2,000,000
14

Logo nhà tài trợ trên standees ở VISTACON (8 standees trong hội nghị và họp báo).

Kích thước 7 x 15cm logo.

6,000,000
15

Logo trong CD chương trình (200 bản) và liên kết tới website của công ty.

100 x 100 pixels.

2,000,000
16

Tài trợ Tea-break.

Logo và khẩu hiệu nhà tài trợ với kích thước 9 x 13cm của nhà tài trợ sẽ xuất hiện ở khu vực Tea-break.

2,000,000/tea break (Có 4 tea breaks)
17

Nguyên trang quảng cáo trên tạp chí LogiGear được gửi đến cộng đồng CNTT và kiểm thử phần mềm toàn cầu.

Kích thước: letter (nhà tài trợ cung cấp mẫu thiết kế) Tạp chí được gửi đến 7000 đọc giả trong cộng đồng CNTT và kiểm thử phần mềm trên toàn cầu.

6,000,000/1 issue
18

Brochure nhà tài trợ trong túi VISTACON.

Brochures của nhà tài trợ sẽ được đặt trong 200 túi tài liệu dành cho người tham dự (brochures sẽ do nhà tài trợ cung cấp).

4,000,000
 

TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ

10 lý do trở thành nhà tài trợ VISTACON

 1. Kết nối với những đối tác kinh doanh tiềm năng.
 2. Quảng bá thương hiệu để hình ảnh công ty trở nên thân thuộc hơn trong thị trường phần mềm Việt Nam.
 3. Quảng bá thương hiệu trước công chúng và trên các phương tiện truyền thông đến khu vực Châu Á Thái Bình Dương.
 4. Trở thành một trong những nhà tiên phong trong việc phát triển ngành kiểm thử phần mềm.
 5. Đóng góp vào xây dựng định hướng ngành kiểm thử phần mềm tại Việt Nam.
 6. Triễn lãm thương hiệu đến với khách hàng mục tiêu.
 7. Định vị vai trò then chốt của bạn trong thị trường phát triển phần mềm.
 8. Chung tay xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến về kiểm thử và phát triển phần mềm.
 9. Cơ hội giới thiệu công ty bạn đến diễn giả hội nghị và/hoặc diễn giả chuyên đề.
 10. Gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với các chuyên gia và những người có tâm huyết trong ngành.

Các nhà tài trợ đóng vai trò then chốt trong cộng đồng VISTACON – hội nghị với mục đích xây dựng mạng lưới toàn quốc và toàn cầu trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm nhằm quảng bá và đưa Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu về lĩnh vực kiểm thử phần mềm.