VISTACON 2013 - Thanh Toán & Hủy Bỏ

Thời hạn thanh toán: trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng ký. Nếu sau 10 ngày vẫn chưa thanh toán, đăng ký xem như bị hủy.

 • Tiền mặt: thanh toán trực tiếp tại văn phòng LogiGear Viet Nam

1A Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: +848 39 954 072
+848 39 954 075
Fax: +848 39 954 076


 • Chuyển khoản:
  Tại Vietcombank
  • Tài khoản:
  • CT TNHH LUONG TOAN RANG CONG
  • Địa chỉ:
  • 1A PHAN XICH LONG,P2,Q PHU NHUAN,TPHCM
  • Số tài khoản:
  • (VND) 0071002159390

Điều kiện hủy bỏ

Tất cả các thủ tục hủy bỏ phải được thực hiện trước ngày 5 tháng 4 năm 2013. Nếu hủy bỏ đăng ký mà được thực hiện sau ngày 5 tháng 4 năm 2013 sẽ phải chịu 40% phí hủy bỏ. Các đăng ký sẽ không được hủy bỏ hoặc hoàn trả sau ngày 19 tháng 4 năm 2013. Các trường hợp thay đổi thông tin đăng ký phải được thực hiện trước 19 tháng 4 năm 2013.