VISTACON 2013 - Đăng ký
             
 
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm thuế GTGT (Standard Chartered).

Ưu đãi cho sinh viên: 2,000,000 VND cho mỗi giáo viên hoặc sinh viên (Sẽ không được cộng với các loại ưu đãi khác).

Thông tin người đại diện đăng ký

Tên đầy đủ (*)
 
Email (*)
 
Điện thoại (*)
 
Địa chỉ (*)
 
Tên công ty (*)
 
Chức vụ (*)
 
 
Quốc gia (*)
 
CMND/Hộ chiếu (*)
 
Ngày cấp (ngày/tháng/năm) (*)
 
Cách thanh toán (*)
 
Thanh toán (bằng VND) / vé
 
 
Thông tin thêm (tùy chọn)
 
Mã bảo vệ (*)
captcha