VISTACON 2013 - Phí hội nghị

Mức phí tham dự hội nghị: 6.000.000 VND

  • Bao gồm 2 ngày tham dự hội nghị.
  • Tài liệu hội nghị.
  • Hai bữa ăn trưa tự chọn tại khách sạn Majestic.

Những Ưu Đãi Dành Cho Đăng Ký Nhóm Và Đăng Ký Sớm

Trước ngày 30/12/2012 Trước ngày 30/01/2013 Sau ngày 30/01/2013
Nhóm ≥ 5 3,600,000 Giảm giá 40% 4,200,000 Giảm giá 30% 4,800,000 Giảm giá 20%
Nhóm ≥ 3 4,200,000 Giảm giá 30% 4,800,000 Giảm giá 20% 5,400,000 Giảm giá 10%
Cá nhân 4,800,000 Giảm giá 20% 5,400,000 Giảm giá 10% 6,000,000


Ưu đãi cho giáo viên và sinh viên các trường:
2.000.000 VND (không gộp chung với các ưu đãi khác).