Ông BJ Rollison

Ông BJ Rollison, Kiến trúc sư kiểm thử của Microsoft.

Ông BJ Rollison là Kiến Trúc Sư Kiểm Thử thuộc nhóm Kỹ Sư Xuất Sắc của Microsoft, là nơi ông đã phát triển chương trình đào tạo và giảng dạy tại Microsoft với đa dạng phương pháp và cách thức.

BJ khởi nghiệp với công việc xây dựng các giải pháp được điều chỉnh riêng cho từng loại chiến dịch kinh doanh vừa và nhỏ cho một công ty OEM tại Nhật Bản năm 1991. Vào năm 1994, ông gia nhập đội ngũ Window 95 đa quốc gia của Microsoft. Đến năm 1996, ông trở thành Quản Lý Kiểm Thử của bộ phận Internet chịu trách nhiệm cho sản phẩm Internet Explorer 4.0 và một vài web-client. Ông chuyển sang nhóm đào tạo kỹ thuật của Microsoft vào năm 1999 với cương vị Giám Đốc Kiểm Thử chịu trách nhiệm lên kế hoạch và tổ chức đào tạo cho hơn 6000 chuyên viên kiểm thử của Microsoft. Vào năm 2003, BJ quyết định niềm đam mê của ông chính là giảng dạy và hướng dẫn các kiểm thử viên trở thành Kiến Trúc Sư Kiểm Thử.

BJ cũng đồng thời là giáo viên bộ môn kiểm thử phần mềm tại trường Đại Học Washington, và là thành viên của ban cố vấn cho chương trình cấp bằng kiểm thử phần mềm tại trường Đại học Washington, Đại Học California Extension Santa Cruz và học viện Lake Washington Technical. Ông cũng là diễn giả thường xuyên tại các hội nghị quốc tế về kiểm thử phần mềm.

 
Diễn giả