Bà Marjorie Farmer

Bà Marjorie Farmer, Giám đốc quản lý dự án, Halliburton.

Tên: Marjorie Farmer.

Chức vụ: Giám đốc quản lý dự án.

Tổ chức: Halliburton (Landmark R&D, Information Management and Infrastructure).

Kinh nghiệm:

  • Chuyên viên phát triển phần mềm: trong nhiều công ty dịch vụ thuộc ngành công nghiệp dầu khí bao gồm Western Atlas, CogniSeis, và tập đoàn Exploration Sciences.
  • Quản lý IT: công ty dược.
  • Quản lý chương trình và dự án: Halliburton.
 
Diễn giả