Ông Tuấn Trương

Ông Tuấn Trương - Giám đốc cấp cao bộ phận Phát triển phần mềm, LogiGear Việt Nam

Ông Tuấn Trương tham gia LogiGear Việt Nam (LTRC) từ năm 2005 và hiện đang giám sát bộ phận nghiên cứu và phát triển phần mềm, phát triển các sản phẩm dành cho doanh nghiệp nước ngoài cũng như cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm.

Ông Tuấn Trương đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm máy tính. Trước khi gia nhập LogiGear, ông là một kỹ sư phát triển phần mềm, lãnh đạo nhóm lập trình viên và quản lý dự án tại một công ty Hàn Quốc và một công ty Pháp. Hiện nay, ông vẫn đang tham gia giảng dạy khoá Kiểm thử tự động và Kiểm thử phần mềm ở các trường đại học.

Ông có bằng thạc sĩ Khoa học Máy tính tại Viện Pháp ngữ khoa học máy tính (IFI).

 
Diễn giả