Ông Nguyễn Thanh Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình, Giảng viên, Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Ông Nguyễn Thanh Bình tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Đà Nẵng vào năm 1997, sau đó ông nhận được bằng Thạc Sĩ ngành Khoa Học Máy Tính của học viện Kỹ thuật Grenoble (Grenoble INP – Pháp) vào năm 2004. Ông hiện là giảng viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa, Việt Nam. Đến năm 2010, ông đảm nhiệm vị trí trưởng khoa Công nghệ thông tin Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

Các chủ đề nghiên cứu yêu thích của ông bao gồm kiểm thử phần mềm, khả năng kiểm thử phần mềm và chất lượng phần mềm. Ông đã xuất bản nhiều ấn phẩm về các lĩnh vực như kiểm thử phần mềm và khả năng kiểm thử phần mềm trên các tạp chí và nghi thức hội nghị. Ông cũng giữ vai trò là giảng viên về kiểm thử và phát triển phần mềm tại trường Đại học.

 
Diễn giả