Ông Stephen Cheng

Ông Stephen Cheng, Quản lý cấp cao / Phó Giám đốc, Life Technologies

Với kinh nghiệm quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau như Kiểm thử, R&D, Quản lý dự án và quản lý chương trình, ông Stephen Cheng còn đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Kiến trúc đào tạo viên cho các chương trình giới thiệu.

Theo ông kiểm thử phần mềm được xem là một khía cạnh quan trọng của vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Nó cũng có thể là sự đầu tư tốn kém trong các dự án phần mềm. Quản lý kiểm thử cần những cách thức hoặc phương pháp chuyên biệt để theo dõi hiệu suất và hiệu quả của nhóm kiểm thử.

Tham gia VISTACON 2013 với tư cách là nhà diễn giả, ông chia sẻ kiến thức về “Đo lường hiệu quả trong Kiểm thử phần mềm”.

Đây là một phương pháp có thể sử dụng để đánh giá hiệu quả công việc của nhóm Kiểm thử thông qua việc bình thường hoá khuyết điểm nghiêm trọng mà chất lượng sản phẩm không bị giảm giá trị. Kích thước của các phần mềm kiểm thử cũng được đưa xem xét để so sánh các dự án phần mềm khác. Việc đo lường có thể được mở rộng trong giai đoạn duy trì hoặc kéo dài khi mà khách hàng sử dụng vai trò kiểm thử để phát hiện những lỗi mà không tìm thấy trong suốt quá trình thực hiện.

 
Diễn giả