Ông Henrik Johansson

Ông Henrik Johansson, Giám đốc kỹ thuật của SoapUI và LoadUI, SmartBear

Ông Herik Johansson hiện đang là CTO cho SoapUI, phần mềm kiểm thử API thông dụng nhất trên thế giới và công cụ tải kiểm thử API, LoadUI, của thế hệ tiếp theo. Đồng thời ông còn là thành viên kỳ cựu với 13 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp kinh doanh quy mô lớn và quan trọng như truyền thông đa phương tiện, tài chính hay hệ thống giao thông vận tải cấp quốc gia. Trong những năm qua, Henrik đã nhìn thấy sự chuyển biến của công nghệ từ một máy chủ đơn lẻ đến kiến trúc phân phối, từ rack đến ảo hoá và từ cluster đến điện toán đám mây.

Henrik đang nằm trong nhóm triển khai điện toán đám mây dựa trên Business API dành cho ngành công nghiệp tài chính cũng như kiến tạo nên nền tảng cốt lõi cho tương lai của truyền thông kỹ thuật số đa phương tiện của ngành công nghiệp xuất bản. Ông đồng thời là chuyên gia giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng, triển khai quy mô lớn và từng làm việc với mảng công nghệ rộng lớn để giải quyến các vấn đề kinh doanh.

Trong nhóm SmartBear Software API, ông giữ vai trò lãnh đạo đội ngũ soapUi và loadUI với nỗ lực phát triển để đảm bảo các công nghệ mới nhất được hỗ trợ và đáp ứng được nhu cầu người sử dụng. Với niềm đam mê Agile mãnh liệt, Henrik muốn nhắm cả đội theo hướng cung cấp các giá trị kinh doanh với tốc độ cao và các phần mềm phải được cung ứng liên tục.

 
Diễn giả