Ông Julian Harty

Ông Julian Harty, Tác giả của sách “Hướng dẫn thực tiễn kiểm thử ứng dụng di động không dây”

Ông Julian đã làm việc trong ngành công nghệ kể từ những năm 80 và đảm nhiệm nhiều vị trí nòng cốt quan trọng. Tại eBay, ông đóng vai trò là “Tester At Large” nơi ông đã đến và giúp đỡ những kỹ sư phần mềm ở các công ty trên toàn cầu. Ông cũng là nhà kiểm thử phần mềm đầu tiên tại Google bên ngoài nước Mỹ; đồng thời là thành viên ban giám đốc tại Anh Quốc của những công ty phát triển và kiểm thử phần mềm. Ông tham gia và điều hành các dự án nghiên cứu phức tạp của công ty châu Âu nghiên cứu và phát triển Dun & Bradstreet trong suốt 11 năm, và là một tập sự viên trong không quân hoàng gia chuyên sửa chữa hệ thống phát thanh và radar của máy bay.

Hiện tại, Julian làm việc với tư cách là nhà tư vấn độc lập cho nhiều tổ chức khác nhau, đó là những trung tâm muốn đẩy mạnh phát triển và kiểm thử phần mềm. Ngoài ra, ông còn làm việc trên các ứng dụng mã nguồn di động và các dự án kiểm thử tự động cho web và ứng dụng di động.

Một trong những niềm đam mê của ông là chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm của mình một cách rộng rãi đến với cộng đồng. Bên cạnh đó, ông tham gia viết sách về kiểm thử tự động, phát triển và kiểm tra chất lượng ứng dụng di động… Tất cả các tài liệu của ông đều có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng.

 
Diễn giả