Ông Hans Buwalda

Ông Hans Buwalda, Tổng Giám đốc Kỹ thuật Công ty LogiGear

Ông Hans Buwalda nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ phân phối và tư vấn kiểm thử tự động và đứng đầu trong việc tìm ra những nghiên cứu, giải pháp và xây dựng kiểm thử tự động tại công ty LogiGear. Ông là người tiên phong trong mô hình dựa trên từ khóa trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động, ông hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện chiến lược của việc kiểm thử dựa trên thao tác có sẵn thông qua những tổ chức kiểm thử. Ông Buwalda là kiến trúc sư hàng đầu của lĩnh vực kiến trúc kiểm thử của công ty LogiGear, ông đồng thời kết hợp những công cụ hỗ trợ cho việc thiết kế phần mềm, kiểm thử tự động và quản lý.

Ông được mệnh danh là chuyên gia trong lĩnh vực kiểm thử tự động, phát triển kỹ thuật kiểm thử và quản lý kỹ thuật kiểm thử. Ông thường tham gia diễn thuyết tại nhiều hội nghị quốc tế khái niệm về kiểm thử dựa trên thao tác, the Three Holy Grails của phát triển phần mềm, Soap Opera Testing và Testing in the Cold.

Ông là đồng tác giả của quyển sách Thiết kế kết hợp kiểm thử và tự động (Addison Wesley, 2001) và là thạc sỹ trong ngành khoa học công nghệ máy tính tại trường Free University ở Amsterdam.

 
Diễn giả