Ông Nguyễn Quốc Hùng

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành Công ty LogiGear

Ông Nguyễn Quốc Hùng là người đồng sáng lập công ty LogiGear vào năm 1994, ông chịu trách nhiệm trong sự nghiệp phát triển và hoạch định chiến lược cho công ty. Bằng đường lối sáng tạo, ông đã dẫn dắt công ty theo hướng cung cấp các dịch vụ kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động, giải pháp công cụ kiểm thử, gia công phần mềm và các chương trình đào tạo kiểm thử. Đối với LogiGear, ông đóng vai trò lãnh đạo then chốt trong việc kiểm thử và phát triển phần mềm, chất lượng, sản phẩm và quản lý doanh nghiệp tại Spinnaker, Power Up, Electronic Arts, Palm Computing và những công ty hàng đầu khác.

Ông Hùng là tác giả và đồng tác giả của những cuốn sách kiểm thử phần mềm bán chạy nhất gồm có: Kiểm thử phần mềm máy tính (Wiley, 2nd ed., 2002, bestseller), Ứng dụng kiểm thử trên web (Wileym 2nd ed., 2003) và cuốn Kiểm Thử phần mềm tự động toàn cầu: Thảo luận của những nhà chuyên môn về Kiểm Thử phần mềm (HappyAbout, 2006). Ông còn thường xuyên tham gia diễn thuyết tại các hội nghị chuyên ngành và đã đóng góp cho nhiều nhà xuất bản trong ngành. Ông Hùng đồng thời tham gia xây dựng và giảng dạy các chương trình về kiểm thử phần mềm cho hàng ngàn nhà chuyên môn về kiểm thử phần mềm đến từ khắp thế giới.

 
Diễn giả