VISTACON 2013 - Ban quản lý hội nghị

 

Chủ tịch hội nghị:

Hung Q. Nguyen, Chủ tịch/Tổng Giám Đốc, Tập đoàn LogiGear.

 

 

Chủ tịch chương trình:

Michael Hackett, Phó chủ tịch cấp cao, Tập đoàn LogiGear.

 

 

Quản lý hội nghị:

Denny Nguyen, Giám đốc hành chính, Tập đoàn LogiGear.

 

Điều phối hội nghị:

Lam Vo, Chuyên viên tổ chức sự kiện, Tập đoàn LogiGear.

 

Giám đốc kinh doanh:

Truc Ly, Chuyên viên phát triển khách hàng tiềm năng, Tập đoàn LogiGear.
Hai Dao, Chuyên viên quan hệ công chúng, Tập đoàn LogiGear.
Duy Phan, Quản lý hành chính, Tập đoàn LogiGear.