VISTACON 2013 - Thời gian biểu

CÁC BÀI THAM LUẬN

Di động

 • Chuyên gia kiểm thử tự động - Đường đến Thiên hà.
 • Kiểm thử hệ điều hành Window Mobile 8.
 • Tìm hiểu về chiến lược kiểm thử di động.
 • Kiểm thử tự động quy mô lớn trên ứng dụng di động với TestArchitect (thực hành lab).

 

Tự Động

 • Những nền tảng kiểm thử tích hợp - TA trong Visual Studio.
 • Chiến lược và kỹ thuật trong kiểm thử tự động với khối lượng lớn.
 • Câu chuyện về kiểm thử tự động trên WinMobile8 của Microsoft.
 • Kiểm thử tự động trên các thiết bị di động với mã nguồn mở (thực hành lab).

Sự phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh ngành phát triển phần mềm thay đổi nhanh chóng

 • ALM, các nền tảng kiểm thử tích hợp và các bộ công cụ.
 • Vài điều thảo luận về gia công phần mềm ngoài nước Mỹ.
 • Đào tạo kỹ năng mềm cho đội ngũ gia công và phân phối.
 • Scrum Basics và ảnh hưởng đối với việc kiểm thử.

Các đề tài kỹ thuật chọn lọc trong ngành kiểm thử phần mềm

 • Kiểm thử đám mây.
 • Tích hợp liên tục - chìa khoá thành công của kiểm thử Agile.
 • Tận dụng công nghệ ảo hóa để kiểm thử phần mềm hiệu quả và nhanh chóng hơn.
 • Tìm hiểu về công nghệ Big Data và kiểm thử những hệ thống phức tạp.

Thứ năm, 25/4/2013

08:00 AM – 08:30 AM

 • Đăng ký

08:30 AM – 09:00 AM

 • Giới thiệu

09:00 AM – 10:00 AM

 • Bài giảng chính
Julian Harty Human Testing on Mobile Apps

10:00 AM – 10:30 AM

 • Giải lao

LỚP CHUYÊN ĐỀ A: TỰ ĐỘNG

LỚP CHUYÊN ĐỀ B: DI ĐỘNG

10:30 AM – 11:15 AM

 • Lớp chuyên đề 1 A
Stephen Cheng
Measuring Software testing efficiency

10:15 AM – 11:15 AM

 • Lớp chuyên đề 1 B
Hans and VN Team TA for Mobile - A Hands-on Lab

11:15 AM – 11:30 AM

 • Giải lao

11:30 AM – 12:15 PM

 • Lớp chuyên đề 2 A
Henrik Johansson Testing APIs in the Clouds
 • Lớp chuyên đề 2 B
Julian Harty Mobile Testers Guide to the Galaxy

12:15 PM – 01:45 PM

 • Nghỉ trưa

01:45 PM – 02:30 PM

 • Lớp chuyên đề 3 A
Hans Buwalda Test Design for Automation
 • Lớp chuyên đề 3 B
Michael Hackett Testing on emulators or real-devices. What do you gain or lose?

02:30 PM – 02:45 PM

 • Giải lao

02:45 PM – 03:30 PM

 • Lớp chuyên đề 4 A
Binh Nguyen & Tuan Truong Teaching Software Engineers Test Automation: A case Study
 • Lớp chuyên đề 4 B
Julian Harty Interface Automation (Mobile)

03:30 PM – 03:45 PM

 • Giải lao

03:45 PM – 05:00 PM

 • Hỏi đáp
Julian, BJ, Hans, Henrick, Stephen, Michael, Mark, Wendy, Marjorie How to Achieve Great Testing
 
Thứ sáu, 26/4/2013

08:00 AM – 08:30 AM

 • Đăng ký

08:30 AM – 09:00 AM

 • Giới thiệu

09:00 AM – 10:00 AM

 • Bài giảng chính
Hung Nguyen Software Testers – Going from Good to Great

10:00 AM – 10:30 AM

 • Giải lao

LỚP CHUYÊN ĐỀ A: BỐI CẢNH ĐỔI THAY

LỚP CHUYÊN ĐỀ B: CÁC CHỦ ĐỀ KỸ THUẬT

10:30 AM – 11:15 AM

 • Lớp chuyên đề 5 A
Michael Hackett ALM: changing how we develop software
 • Lớp chuyên đề 5 B
Mark Williams User Experience Testing: Strategies, Tips, and Tools

11:15 AM – 11:30 AM

 • Giải lao

11:30 AM – 12:15 PM

 • Lớp chuyên đề 6 A
BJ Rollison
Testing Win Mobile8 Platform - A Case Study
 • Lớp chuyên đề 6 B
Hans Buwalda Testing Complex Systems

12:15 PM – 01:45 PM

 • Nghỉ trưa

01:45 PM – 02:30 PM

 • Lớp chuyên đề 7 A
Wendy Nguyen
Conscious Project Management: New Ideas for Empowering Teams to Thrive
 • Lớp chuyên đề 7 B
BJ Rollison
Intro Combination Testing - A hands-on workshop - Part 1

02:30 PM – 02:45 PM

 • Giải lao

02:45 PM – 03:30 PM

 • Lớp chuyên đề 8 A
Marjorie Farmer When the Business Wants Waterfall – Implementing Agile in a Phase-Based Environment
 • Lớp chuyên đề 8 B
BJ Rollison
Intro Combination Testing - A hands-on workshop - Part 2

03:30 PM – 03:45 PM

 • Giải lao

03:45 PM – 05:00 PM

 • Phát biểu kết thúc hội nghị
Hung Nguyen Closing remarks

 

 
Tất cả chủ đề

Speaker

Session Topics

Binh Nguyen & Tuan Truong
BJ Rollison
Hans Bulwada
Henrik Johansson
Hung Nguyen
Julian Harty
Marjorie Farmer
Mark J. Williams
Michael Hackett
Stephen Cheng
Wendy Nguyen