Tổng quan

Lần thứ ba, hội nghị VISTACON sẽ được tổ chức vào ngày 25 & 26/04/2013. VISTACON 2013 sẽ tiếp tục diễn ra với sự tham gia của các chuyên gia và giáo sư hàng đầu thế giới, chia sẻ những xu hướng phát triển mới nhất và tuyệt vời nhất trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm. Sau thành công của VISTACON 2011, rất nhiều người trông chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào buổi hội nghị tiếp theo. Vì vậy, VISTACON 2013 sẽ tiếp tục chia sẻ những xu hướng mới nhất trong kiểm thử phần mềm, bao gồm kiểm thử trên thiết bị di động, kiểm thử đám mây, kiểm thử tự động và kiểm thử những hệ thống lớn phức tạp.

Địa điểm và thành phần tham dự

Những điểm mới

Chương trình hội nghị

Tin tức
Diễn giả của bài giảng chính

Ông Hùng Q. Nguyễn

Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành, LogiGear US.

Ông Julian Harty

Tác giả của sách “Hướng dẫn thực tiễn kiểm thử ứng dụng di động không dây”.


Diễn giả

Ông Nguyễn Thanh Bình

Giảng viên, Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng.

Ông BJ Rollison

Kiến Trúc Sư Kiểm Thử, Microsoft.

Ông Hans Buwalda

Tổng Giám đốc Kỹ thuật, LogiGear US.

Ông Henrik Johansson

Giám đốc kỹ thuật của SoapUI và LoadUI, SmartBear.

Ông Hùng Q. Nguyễn

Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành, LogiGear US.

Ông Julian Harty

Tác giả của sách “Hướng dẫn thực tiễn kiểm thử ứng dụng di động không dây”.

Bà Marjorie Farmer

Giám đốc quản lý dự án, Halliburton.

Ông Mark J. Williams

Trưởng ban thiết kế, Win Win Software Solutions.

Ông Michael Hackett

Phó tổng giám đốc cấp cao, đào tạo và tư vấn, LogiGear US.

Ông Stephen Cheng

Quản lý cấp cao / Phó Giám đốc, Life Technologies.

Ông Tuấn Trương

Giám đốc cấp cao bộ phận Phát triển phần mềm, LogiGear Việt Nam.

Bà Wendy Nguyễn

Trưởng ban Tư vấn, Win Win Software Solutions.


Phát biểu của người tham dự

Diễn giả

Người tham dự